Rekuperacja

Rekuperacja, to nic innego jak wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Zasady działania tego systemu są bardzo proste. Świeże powietrze czerpane jest z zewnątrz i dostarczane przewodami do centrali wentylacyjnej. Podczas przejścia przez wymiennik odzysku ciepła świeże powietrze podgrzewa się od cieplejszego powietrza usuwanego i przekazywane jest dalej do pomieszczeń. Zużyte powietrze, które oddało ciepło, jest wyrzucane z budynku.

System rekuperacyjny zapewnia czyste i świeże powietrze, kontrolę wymiany powietrza oraz oszczędność energii wykorzystywanej na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Rekuperacja montowana przez nas w województwie lubelskim, to system składający się z wysokiej jakości urządzeń.

RK-(…)-UP/UPE
Rekuperatory Ekozefir serii RK-UP oraz RK-UPE to kompaktowe centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z wymiennikiem krzyżowym. Przeznaczone są do pracy w pozycji pionowej, można je lokalizować na podłodze lub na ścianie – tam, gdzie dogodny jest pionowy układ kanałów, wychodzących z górnej klapy centrali. Standardowa obudowa szkieletowa wypełniona jest płytami z blachy alucynk i wełną szklaną pokrytą od wewnątrz impregnowaną, zmywalną tkaniną szklaną, zapewniającą pochłanianie hałasu już wewnątrz centrali.

RO-(…)
Rekuperatory Ekozefir z serii RO to centrale wentylacyjne z re­generatorem obrotowym. Podczas gdy dla systemu z jedną centralą zalecany jest szczelny wymiennik płytowy gwarantujący nieprzedostawanie się niepożądanych woni z kuchni czy WC do reszty instalacji na stronę nawiewną, tak przy kilku centralach część z nich może obsługiwać strefy, gdzie dopuszczalna jest recyrkulacja i tam bardzo dobrym wyborem może okazać się centrala serii RO. Zaletą takiego rozwiązania jest większa sprawność odzysku, a także możliwość odzysku wilgoci w usuwanego powietrza.