Rekuperacja

Rekuperacja, to nic innego, jak wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Zasady działania tego systemu są bardzo proste. Świeże powietrze czerpane jest z zewnątrz i dostarczane przewodami do centrali wentylacyjnej. Podczas przejścia przez wymiennik odzysku ciepła powietrze podgrzewa sie od cieplejszego powietrza usuwanego i przekazywane jest dalej do pomieszczeń. Natomiast zużyte powietrze wyciągane jest do centrali a pod­czas przejścia przez wymiennik odzysku powietrze usuwane oddaje ciepło do świeżego powietrza zimnego i następnie wyrzucane jest z budynku.

System rekuperacyjny zapewnia czyste i świeże powietrze, kontrole wymiany powietrza oraz oszczędność energii na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

RK-(…)-UP/UPE
Rekuperatory Ekozefir serii RK-UP oraz RK-UPE to kompaktowe centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z wymiennikiem krzyżowym.Przeznaczone są do pracy w pozycji pionowej, można je lokalizować na podłodze lub na ścianie tam, gdzie dogodny jest pionowy układ kanałów, wychodzących z górnej klapy centrali.Standardowa obudowę szkieletowa wypełniona jest płytami z blachy alucynk i wełną szklaną pokrytą od wewnątrz impregnowaną, zmywalną tkaniną szklaną, zapewniającą pochłanianie hałasu już wewnątrz centrali.

RO-(…)
Rekuperatory Ekozefir z serii RO są to centrale wentylacyjne z re­generatorem obrotowym. Podczas gdy dla systemu z jedną centralą zalecany jest szczelny wymiennik płytowy gwarantujący nieprzedostawanie się niepożądanych woni z kuchni czy WC do reszty instalacji na stronę nawiewną, tak przy kilku centralach część z nich może obsługiwać strefy, gdzie dopuszczalna jest recyrkulacja i tam bardzo dobrym wyborem może okazać się centrala serii RO. Zaletą takiego rozwiązania jest większa sprawność odzysku, a także możliwość odzysku wilgoci w usuwanego powietrza.